สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)