การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากลำไผ่ในเชิงอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2006 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไผ่หยกอายุ 3 ปี", การประชุมสัมมนาเรื่อง ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง, 7 กันยายน 2006