ความหลากหลายของเห็ดราและแอคติโนมัยซีทในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและความสามารถในการสร้างเอนไซม์บางชนิด เช่น คลอโรเปอออกซิเดส เปอร์ออกซิเดส และไคติเนส