การผลิตด้ายปั่นจากฝ้ายผสมเศษไหม และสมบัติทางกายภาพ

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสุชาดา อุชชิน, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการปั่นด้ายผสมระหว่างเศษรังไหมเหลืองและฝ้ายสีน้ำตาลระบบ open-end spinning", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย