การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสุนัขที่มีภาวะแพ้อาหาร โดยการใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนแมลงวันลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน