การจัดการธุรกิจร้านอาหารริมทาง หลังวิกฤติโควิด-19 จบลง ในเขตกรุงเทพมหานคร