โครงการพัฒนาคุณสมบัติสำหรับนักวิจัยสู่การปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากล