การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน (Piper) ในการกำจัดโรคราก โคน ลำต้นและผลเน่า จากเชื้อไฟทอปเทอร่า (Phytophthora spp.) ในทุเรียนหมอนทอง