โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

Publish Year International Journal 3
2021 exKalani Rajamanthri, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Chrysopogon zizanioides root biomass and plant age on hydro-mechanical behavior of root-permeated soils", International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 36-1-13
2021 exKiyosada Kawai, exSurachit Waengsothorn, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Naoki Okada, "Functional differentiation among 12 dipterocarp species under contrasting water availabilities in Northeast Thailand", Botany, ปีที่ 99, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 321-335
2021 exKanogwan Tohdee, exSurat Semmad, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exPiyasan Praserthdam, exBunjerd Jongsomjit, "Investigation of sulfonated solid acid catalysts derived from oil palm kernel shell, corncob, and diatomaceous earth for esterification of ethanol and propanoic acid, characterisation and their performance", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100855-1-7
Publish Year International Conference 2
2021 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exวชิรวัติ ประภัสสร, exเสวก จีนโต, exประกิต ไชยศรี, "Field monitoring of moisture-suction regime of a geosynthetic-reinforced soil wall with geo-composite side-drain", International Conference on Geotechnical Engineering, ICGE-Colombo-2020, 6 - 7 ธันวาคม 2021, โคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2021 exKalani Rajamanthri, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Stability Assessment of a Bio-Engineered Slope in Western Thailand", International Conference on Geotechnical Engineering (ICGE-Colombo-2020), 6 - 7 ธันวาคม 2021, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา