โครงการการศึกษาตลาดสารสกัดผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน ฟ้าทะลายโจร และ กระชายดำ เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่