โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2023 exTeeraphon Phophongviwat , exSompob Polmai, exChaitouch Maneeinn , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exKanchana Sivalertporn , "Technical Assessment of Reusing Retired Electric Vehicle Lithium-Ion Batteries in Thailand", World Electric Vehicle Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 1
2022 exThawat Sornsadaeng, exPeerapon Chanhom, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A Fault-tolerant Technique using New SVM Switching States for Three-phase CHB Multilevel Inverters", The 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2022), 24 - 27 พฤษภาคม 2022, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย