แผ่นปิดเส้นใยนาโนบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากน้ำมันไพลชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน

Publish Year International Journal 4
2021 exPatcharakamon Nooeaid, exPiyachat Chuysinuan, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exSupanna Techasakul, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable Agriculture", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 552-564
2020 exRatchada Wongkanya, exVeerawat Teeranachaideekul, exArthit Makarasen, exPiyachat Chuysinuan, inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatcharakamon Nooeaid, exSupanna Techasakul, exLaemthong Chuenchom, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar Roxb", Materials Research Express , ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 055305
2020 exPatcharakamon Nooeaid, exPiyachat Chuysinuan, exChalinan Pengsuk, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exKriengsak Lirdprapamongkol, exSupanna Techasakul, exJisnuson Svasti, "Polylactic acid microparticles embedded porous gelatin scaffolds with multifunctional properties for soft tissue engineering", Journal of Science: Advanced Materials and Devices, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, หน้า 337-345
2019 exP. Chuysinuan, exN. Chimnoi, exN. Reuk-Ngam, exP. Khlaychan, exA. Makarasen, exN. Wetprasit, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exP. Supaphol, exS. Techasakul, "Development of gelatin hydrogel pads incorporated with Eupatorium adenophorum essential oil as antibacterial wound dressing", Polymer Bulletin, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 701-724
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุพรรณา เตชะสกุล, inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล, exดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล, exดร.อาทิตย์ มกรเสน, inดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตแผ่นปิดบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากน้ำมันไพล", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2020