การพัฒนาวิธีผลิตสารสกัดเห็ดถั่งเช่าในรูปแบบแคปซูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์