ปรสิตในหอยเชลล์ (Mimachlamys nobilis) บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี