คุณสมบัติการต้านโรคเบาหวานของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากถั่วเขียว