คุณสมบัติการต้านโรคเบาหวานของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากถั่วเขียว

Publish Year International Conference 1
2017 exนางสาวอรไท แซ่ติ้ง, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์, "Inhibitory effects of mungbean soup on the enzyme and regulator related to type 2 diabetes", International of Food Research Conference 2017, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, มาเลเซีย