โครงการดำเนินการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่และ ศึกษาทบทวนแบบจำลองประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าต้นน้ำ