การยับยั้งการสร้างอะฟลาทอกซินของแอสเปอร์จิลลัส พาราซิติคัส และแอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัสโดยน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย