ผลของสารสกัดจากย่านางต่อการเรียนรู้และจดจำตำแหน่งสถานที่และการตายของเซลล์ประสาทในหนูไมค์ที่เกิดภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว