การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THERMAL ENHANCEMENT OF ZIRCON SAMPLES FROM RATANAKIRI, CAMBODIA", 2012 International Symposium on Crystal Growth, 14 - 17 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐเกาหลี