โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Bart Lambregts, "Green Culture as the Driving Force of Green Residential Development in The Suburbs of Bangkok", the Third Asian Conference on Cultural Studies, 26 พฤษภาคม 2013, Osaka ญี่ปุ่น