การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Chitosan-Allicin Complexes: Preparation Method and Effects of Drying Method ", "นักวิจัยรุ่นใหม่ … พบ … เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 9 , 15 ตุลาคม - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย