Conference

Article
การออกแบบและปรับปรุงเครื่องบดพริกแกงแบบสกรูที่ถูกสุขลักษณะ
Conference
การประชุมทางวิชาการแห่งชาติทางวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4ประจำปี 2561
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2018
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-