Person Image

  Education

  • D.Eng. ( Post-Harvest and Food Process Engineering ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • M.Eng (Post-Harvest Technology ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  กระบวนการผลิตกล้วยกล้วยทอดกรอบกล้วยหักมุกทอดกรอบกล้วยอบเนยการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทอดการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารการออกแบบข้าวข้าวเม่าข้าวฮางเครื่องจักรเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเครื่องเติมอากาศเครื่องทำความสะอาดเครื่องนึ่งเครื่องบดแบบสกรูเครื่องบรรจุข้าวสุกเครื่องบรรจุข้าวสุกแบบอัตโนมัติเครื่องแบ่งไส้เครื่องปอกเปลือกเครื่องปิ้งเครื่องผลิตก๋วยเตี๋ยวเครื่องย่างเครื่องลดอุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องวัดความชื้นเครื่องสกัดเครื่องสกัดน้ำมันเครื่องสลัดน้ำเครื่องสอดไส้เครื่องหั่นแบบมือเครื่องอบแห้งแคโรทีนอยด์ชาน้ำมันชุดขึ้นรูปชุดเทรวบรวมชุดใบมีดตัดแช่นาดิสทิลเลตต้นแบบธุรกิจถังหมักถั่วเขียวนมสเตอริไลส์น้ำจิ้มไก่น้ำนมแพะน้ำนมแพะดิบแช่แข็งน้ำมันน้ำมันบริสุทธิ์น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวนำมัยปาล์มน้ำส้มควันไม้ใบมีดกวาดผิวใบไม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่นสะเทือนมะกรูดมันสำปะหลังมันเส้นบดเมล็ดชาเมล็ดชาน้ำมันเมล็ดชาน้ำมัน การอบแห้งเมล็ดชาน้ำมัน การอบแห้งแบบชั้นบาง แบบจำลองการอบแห้งโยเกิร์ตชนิดผงระบบซ่อมบำรุงรำข้าวรำข้าว: นำ้มันรำข้าว โรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ลักษณะทรงกลมลูกชิ้นลูกเดือยวิตามินอีเวลาในการนึ่งสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้สภาวะการคั่วสภาวะที่เหมาะสมสมบัติทางกายภาพสลัดน้ำสัดส่วนมูลค่าสับปะรดกวนสับปะรดกวน และ เครื่องขึ้นรูปสีสุญญากาศสุนัขไส้ขนมกระหรี่พัพส์แห้วออกแบบเครื่องจักรออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหารอะตอมไมเซอร์อาหารสุนัขอาหารเหลวหนืดเอทานอลไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

  Interest

  ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร, กระบวนการในการแปรรูปอาหาร, เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)