Conference

Article
การเลือกผู้จัดจำหน่ายของโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซโดยวิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
Class
ชาติ
Date
12 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-