Conference

Article
การพัฒนาเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกพร้อมรับประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-