Conference

Article
การจัดตารางงานสำหรับการทำงานไหลลื่นแบบยืดหยุ่นโดยมีเวลาตั้งค่าขึ้นกับลำดับงาน
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกาา ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-