ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

48

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Activity-based costingCentral Composite Designcompetitive strategyCustomer satisfactionCVP analysisDEADesign of ExperimentsDisaster ResponseEarliness tardinessECRS conceptE-governmentE-learningEnterprise developmentexternal knowledgefacility locationFactorial DesignForecastingGenetic AlgorithmGlobal competitivenessHeterogeneous fleetHumanitarian Reliefidef0Industrial ManagementInnovationIntellectual CapitalInventory Control inventory managementknowledge managementLearningLine balancinglinear programminglogisticsLogistics costmanagement processMangosteenMixed integer programmingOperations ResearchPerformance Evaluationperformance measurementProcess improvementProduction planningproductivityProductivity measurementproductivity ratePublic-private partnershipQuality Controlquality managementResponse Surface MethodologysimulationSix SigmaSMEssupplier managementSupply ChainSupply Chain ManagementSurveysSustainabilitytransportationUncertaintyuniversity classificationValue chainvehicle routing problem with time windowsWork studyการจำลองสถานการณ์การทำงานการแปรรูปยางการพยากรณ์การยศาสตร์การวิเคราะห์การถดถอยการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการศึกษางานการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์การออกแบบการทดลองเกษตรข้อมูลขนาดใหญ่ความเมื่อยล้าคอมพิวเตอร์คาร์บอนมอนอกไซด์จุดสั่งซื้อนักวิจัยขั้นสูงน้ำแบบจำลองสถานการณ์ประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แโปรแกรมโปรแกรมช่วยตัดสินใจโปรแกรมอารีน่ามลพิษยางพารายางรองแท่นเครื่องรถไฟระบบควบคุมการยิงระบบแถวคอยระบบรางวัสดุคงคลังวิเคราะห์ข้อมูลเวลามาตรฐานสถานีงานสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยอาหาร


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 8,000.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.02 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 153 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 102 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1086 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 355 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 731 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 45 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)