Conference

Article
เครื่องจ่ายอาหารปลาข้าวโพดอัตโนมัติแบบกระพ้อหมุน
Conference
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม 2014
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ประกอบกิจการผลิตอาหารปลาทำจากข้าวโพดยี่ห้อ "หมวย" นางสาวภาสินี ตั้งจิตเพียรโชค การใช้ประโยชน์ :โครงการพัฒนาวิชาการ เครื่องจ่ายอาหารปลาอัตโนมัติแบบกระพ้อหมุน,24 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013