Conference

Article
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
23 - 24 สิงหาคม 2012
Location
อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-