Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงการเกิดออกซิเดชันไขมันบนเยื่อหุ้มจานรองดอกหน้าวัวระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-