แนวโน้มผลงานของพิสิษฐ์

Conference

การนำเสนอบทความของพิสิษฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, exKenta watanabe, inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effects of Fertilizer Application Depth on Root Distribution and Yield Component of Sugarcane under Well-watered and Drought Condition and Development of Fertilizer Applicator for Sugarcane", ISSAAS International Congress & General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, "Semi-Automatic Sugarcane-Bud Cutting Machine", ISSAAS International Congress & General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, "การค้นหาและตัดข้อตาอ้อยด้วยแมชชีนวิชั่นสำหรับเครื่องตัดข้อตาอ้อยอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620124]