ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Acceleration limitAutomatic Control Systemautomatic systembiodieselBus and Truckby product from jatrophacassava combine harvestersCassava harvestingCutting machineDiesel EngineDroughtDurian Husk Opening MachineExpellersFertilizer application depthFertilizer applicatorInput shaping techniqueIrrigationJatrophaMachine visionMan carry rice reaperMechanic vibrationNatural Gas Vehicles (NGV)plant cutting machineRenewable energyricerice planting machineRice reapers,Ripe Banana Sheet Forming,Banana SheetRoot densityRoot distributionSala fruitSala fruit cleaning machineseed coat machine testingseed coatingseed coating machineSeedcakeSesamesesame harvesterSesame OilSesame Oil ExpellersSingle budsmall tractorStoveSugarcaneSugarcane budSugarcane Bud Cutting Machineกาแฟการเคลือบเมล็ดพันธุ์การเพาะเห็ดการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกด้วยฟางข้าวหมักการสั่นสะเทือนเชิงกลเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องตัดข้อตาอ้อยเครื่องตัดสับพืชเครื่องทำความสะอาดผลสะละเครื่องบีบเครื่องบีบน้ำมันงาเครื่องปลูกข้าวเครื่องผ่าทุเรียนเครื่องฝังกลบปุ๋ยเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องอัดกล้วยแผ่น,กล้วยแผ่นเครื่องอัดแท่งวัสดุเครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืชเครื่องอัดฟางข้าวหมักงาเตาท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองเทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop modelแท่งวัสดุปลูกนาน้ำตมน้ำมันงาบริบทไทยแลนด์ 4.0ใบมีดหมุนเหวี่ยงในแนวดิ่งผลพลอยได้จากสบู่ดำพริกอนามัยพลังงานทดแทนฟางข้าวหมักเมคาโทรนิคและหุ่นยนต์เมล็ดพันธุ์แมชชีนวิชันแมชชีนวิชั่นรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังรถโดยสารและรถบรรทุกรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กระบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมอัตโนมัติระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรระบบสมองกลโรงเรือนปลูกพืชโลจิสติกส์วิจัย ออกแบบ และทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลการเกษตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลสบู่ดำสรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่สะละสัตวแพทย์อินพุตเชปปิ้งเทคนิคอุปกรณ์ตัด

Executives


Persons (ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, วิศวกร 4 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)