แนวโน้มผลงานของสันทัด

Journal

บทความของสันทัด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTill D. Frank, "Simpli ed P-representation operator correspondence applied to quantum systems with generalized Kerr nonlinearity", Modern Physics Letters B, ปีที่ 33, ฉบับที่ 28, กันยายน 2019, หน้า 1950340-1-1950340-22
2017 inดร.สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optical tristability investigation in two coupled ring resonators", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-4
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570169]