แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเวชพงศ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเวชพงศ์ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208557 ชื่อวิชา Finite Volume Method for Comp. Fluid Dyn.,3 ส.ค. 2011 - 3 ส.ค. 2012