ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Nonthaburi province(AFOLU)4ส.accuracy assessmentAgri MapAgrohydrological Model Al hole centerAlgorithmsAluminum hole centerAndrews’ plotsantecedent precipitation indexArchaeological excavationarchaeometallurgical studyArchaeometallurgyAssimilationBan Khao Din Tai archaeological sitebig dataBiogeochemicalBiogeochemical modelingBiogeochemistryBIOME-BGC modelbiome-biogeochemical cyalesbloomery iron-making processboreal forestbroad-leaved forestcalibration and validationchanging settlement patternchemical leachingchemical stabilitychlorophyll aclassificationClimate ChangeClimate Change, Precision farmingClimate conditionsclimate factorsCO2Community DevelopmentCrowdsourcedGISDataData analysis/miningData inventorydata transformationDebris flowdeciduous broadleaf forestdeciduous forestDempster-Shafer theorydirect smelting processE(1)? centerE1? centerecophysiological parametersElectron spin resonanceEnhanced vegetation indexEvapotranspirationextreme rainfallfarmer co-managementfarmer livelihoodsFeature detectionFloodforest fireforest successionForestryFractionsfuzzificationGamma radiation-induced thermoluminescencegenetic algorithmsGeographic Information SystemGISlandslideLeaf area indexMachine LearningOptimizationRemote SensingSambagawa metamorphic beltSAR ImagerySelf-trapped excitonslope failureTeakwoody debrisก๊าซเรือนกระจกการใช้ประโยชน์ที่ดินการบรรเทาอุทกภัยการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการความพึงพอใจดัชนีพืชพรรณทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดปัญหาและความต้องการของนิสิตแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพื้นที่เมืองภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รีโมทเซนซิ่งสถาบันพระปกเกล้าองค์การบริหารส่วนตำบล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

E-Mail: fsoccci@ku.ac.th

Tel.: 02-5613480, 02-56134

ดร. ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

E-Mail: fsoccci@ku.ac.th

Tel.: 02-5613480, 02-56134Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 103 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 57 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 12 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)