Award

Article
การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนียที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด
Award
รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี
Branch
-
Doner
คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Received
24 มิถุนายน 2011
Related Link
-