Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioresource Engineering),, University of Tsukuba, JAPAN
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  2-acetyl-1-pyrrolineascorbic acidcassava rootchemometricsclassificationDESIRfruit flyharvesting indexhistamineHom Mali riceinfestationJasmine ricemangoMoisture contentnear infrarednear infrared spectroscopyNear-Infrared SpectroscopyNIRNIR spectroscopyNIRSnon-destructiveOrganophosphate pesticidePLS-DAPostharvestQualitysample preparationsoilspectrometerStandardStarch contentsugarcaneSweetnesstotal nitrogentotal soluble solidstuna fishWatercoreyoung aroma coconutกระเจี๊ยบเขียวสดการปนเปื้อนการประเมินการประเมินคุณภาพการเผาการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น เบต้าแคโรทีน สเปกตรัมการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายการวิเคราะห์แบบรวดเเร็วการวิเคราะห์แบบรวดเร็วกีวีกีวีฟรุตเกณฑ์คุณภาพเกลือ ขนส่งทางเรือข้าวสารข้าวสารไทยข้าวหอมมะลิความชื้นความต้องการไนโตรเจนความถูกต้องแม่นยำความบริบูรณ์ความเป็นกรดด่างความผิดปกติของเมล็ดข้าวโพดความหวานเครื่อง Diode array NIR spectrometer ปริมาณน้ำมัน ปริมาณความชื้น เครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer ความชื้น แผ่นยางดิบ เครื่องวิเคราะห์เครื่องวิเคราะห์คุณภาพเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อยดินทุเรียนน้ำยางพาราเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดปริมาณความชื้นปริมาณน้ำมันปลาทูน่าปาล์มน้ำมันแป้งดิบโปรตีนผลไม้แผ่นยางดิบฝรั่งพี้ชมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมาตรฐานไม่ทำลายส่งออกสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์สเปคโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสารหอมสีเนื้อหนอนหนึ่งเมล็ดอ้อยอินฟราเรดย่านใกล้อินฟาเรดย่านใกล้

  Interest

  เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR Technology), Quality Assessment of Agricultural and Agro-industrial Products by Near Infrared (NIR) Spectroscopy, Process Analytical Technology (PAT)

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 112 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 60 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 34 เรื่อง (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 19 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 13 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Quality control of mango fruit during postharvest by near infrared spectroscopyTheanjumpol P., Theanjumpol P., Self G., Rittiron R., Pankasemsuk T., Sardsud V.2014Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  13(2),pp. 141-157
  4
  2NIRs Technique Development for Kiwifruit Flesh Color EvaluationTaticharoen T., Pichakum A., Rittiron R.2014Acta Horticulturae
  1059,pp. 245-250
  1
  3Non-destructive measurement of dry matter in mature 'Long-lab-lae' durian fruits using portable NIR spectrometerTangjitwiboonkun S., Tangjitwiboonkun S., Chaiprasart P., Chaiprasart P., Rittiron R.2018Acta Horticulturae
  1213,pp. 517-522
  0
  4The rapid determination of volatile fatty acid number in para rubber latex using fourier transform-near infrared spectroscopy based on quantification and discrimination modelNarongwongwattana S., Rittiron R., Lim C.2015Journal of Innovative Optical Health Sciences
  8(5)
  2
  5Vanilla content evaluation in cured bean by nearinfrared techniqueWongsheree T., Rittiron R., Wongs-Aree C., Thongtheing T.2016Acta Horticulturae
  1119,pp. 297-304
  1
  6Rapid determination of trace substance, 2-acetyl-1-pyrroline content in Hom Mali rice using near infrared spectroscopyManeenuam T., Wanchai C., Ronnarit R., Prasertsakc A., Wongpiyachond S.2015Journal of Near Infrared Spectroscopy
  23(6),pp. 361-367
  4
  7Pasting properties by near-infrared reflectance analysis of whole grain paddy rice samplesSiriphollakul P., Siriphollakul P., Kanlayanarat S., Rittiron R., Wanitchang J., Suwonsichon T., Boonyaritthongchai P., Nakano K.2015Journal of Innovative Optical Health Sciences
  8(6)
  9
  8Physical properties and correlation between nirs spectrum of 'Khao Dawk Mali 105' paddy riceSiriphollakul P., Kanlayanarat S., Rittiron R., Wanitchang J., Boonyaritthongchai P., Nakano K.2015Acta Horticulturae
  1088,pp. 649-654
  2
  9Establishment of an Accurate Starch Content Analysis System for Fresh Cassava Roots Using Short-Wavelength near Infrared SpectroscopyBantadjan Y., Rittiron R., Malithong K., Narongwongwattana S.2020ACS Omega
  5(25),pp. 15468-15475
  4
  10Moisture content in raw rubber sheet analyzed by transflectance near infrared spectroscopyRittiron R., Seehalak W.2014Journal of Innovative Optical Health Sciences
  7(4)
  9
  11Detection of variety contamination in milled Japanese rice using a single kernel near infrared technique in transmittance modeRittiron R., Saranwong S., Kawano S.2005Journal of Near Infrared Spectroscopy
  13(1),pp. 19-25
  10
  12Shining NIR light on ivory: A practical enforcement tool for elephant ivory identificationChaitae A., Chaitae A., Rittiron R., Gordon I.J., Gordon I.J., Gordon I.J., Gordon I.J., Marsh H., Addison J., Pochanagone S., Suttanon N.2021Conservation Science and Practice
  3(9)
  2
  13Eating quality evaluation of Khao Dawk Mali 105 rice using near-infrared spectroscopySiriphollakul P., Siriphollakul P., Nakano K., Kanlayanarat S., Ohashi S., Sakai R., Rittiron R., Maniwara P., Maniwara P.2017LWT - Food Science and Technology
  79,pp. 70-77
  26
  14Rapid Starch Evaluation in Fresh Cassava Root Using a Developed Portable Visible and Near-Infrared SpectrometerBantadjan Y., Rittiron R., Malithong K., Narongwongwattana S.2020ACS Omega
  5(19),pp. 11210-11216
  4
  15Applying near infrared spectroscopy to the detection of fruit fly eggs and larvae in intact fruitSaranwong S., Thanapase W., Suttiwijitpukdee N., Rittiron R., Kasemsumran S., Kawano S.2010Journal of Near Infrared Spectroscopy
  18(4),pp. 271-280
  11
  16Preliminary Study on the Determination of ppm-Level Concentration of Histamine in Tuna Fish Using a Dry Extract System for Infrared Coupled with Near-Infrared SpectroscopyPochanagone S., Rittiron R.2019ACS Omega
  4(21),pp. 19164-19171
  6
  17Rapid determination of alkalinity (ammonia content) in Para rubber latex using portable and Fourier transform-near infrared spectrometersNarongwongwattana S., Rittiron R., Hock L.2015Journal of Near Infrared Spectroscopy
  23(3),pp. 181-188
  9
  18Useful tips for constructing a near infrared-based quality sorting system for single brown-rice kernelsRittiron R., Saranwong S., Kawano S.2004Journal of Near Infrared Spectroscopy
  12(2),pp. 133-139
  16
  19Nondestructive determination of total soluble solids in 'Long-lab-lae' durian fruits using near-infrared spectroscopyTangjitwiboonkun N., Chaiprasart P., Rittiron R.2017Acta Horticulturae
  1186,pp. 151-156
  0
  20NIRs technique development for kiwifruit flesh color evaluationTaticharoen T., Pichakum A., Rittiron R.2014Acta Horticulturae
  1059,pp. 245-250
  0
  21Rapid detection of infrared inactive sodium chloride content in frozen tuna fish for determining commercial value using short wavelengthsPochanagone S., Rittiron R.2019Journal of Near Infrared Spectroscopy
  27(6),pp. 424-431
  2
  22Determination of adenosine and cordycepin concentrations in cordyceps militaris fruiting bodies using near-infrared spectroscopySingpoonga N., Rittiron R., Seang-On B., Chaiprasart P., Chaiprasart P., Bantadjan Y.2020ACS Omega
  5(42),pp. 27235-27244
  5
  23Rapid and nondestructive detection of watercore and sugar content in Asian pear by near infrared spectroscopy for commercial tradeRittiron R., Narongwongwattana S., Boonprakob U., Seehalak W.2014Journal of Innovative Optical Health Sciences
  7(6)
  9
  24Detection of Profenofos in Chinese Kale, Cabbage, and Chili Spur Pepper Using Fourier Transform Near-Infrared and Fourier Transform Mid-Infrared SpectroscopiesSankom A., Mahakarnchanakul W., Rittiron R., Sajjaanantakul T., Thongket T.2021ACS Omega
  2
  25Classification of Hom Mali rice with different degrees of milling based on physicochemical measurements by principal component analysisImsil A., Rittiron R., Sirisomboon P., Areekul V.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 863-873
  5
  26Evaluation of chemical quality on juices and wine produced from mamao fruit (Antidesma Puncticulatum Miq.) within near-infrared spectroscopyChaarmart K., Narongwongwattana S., Rittiron R., Sa-Ngiamvibool W.2021Instrumentation Mesure Metrologie
  20(5),pp. 255-260
  0