Award

Article
การขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ
Award
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในประเภทกำหนดโจทย์ โครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2551
Branch
-
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Class
ชาติ
Received
5 กุมภาพันธ์ 2008
Related Link
-