Award

Award
อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ด้านการวิจัยและนวัดกรรม (กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สายวิทยาศาสตร์)
Branch
ด้านวิจัย
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
-
Received
19 ธันวาคม 2022
Related Link
-