Journal

การประเมินความเสี่ยงของระบบวัดคุมนิรภัยของระบบผลิตไอน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
วิศวกรรมสารมก. (ISSN: 08574154)
21
64
44-56
เมษายน - กรกฎาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ใช้ในงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษารุ่นต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,6 มิ.ย. 2011 - 5 ต.ค. 2011