Journal

Energy Conversion and Management (ISSN: 01968904)
42
12
1437-1456
สิงหาคม 2001
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ,1 ม.ค. 2009 - 1 ม.ค. 2011