Journal

ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวแบบอยู่นิ่งในผู้สูงอายุ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
14
1
-
กรกฎาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-