Journal

Article
ผลของตัวทำละลายในการสกัดผลฝรั่งต่อปริมาณวิตามินซี ฟีโนลิค และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
3/1 (พิเศษ
Year
สิงหาคม - ธันวาคม 2011
Page
575-578
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-