พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที

Publish Year International Journal 1
2019 exYoann Bourhis, exTimothy R. Gottwald, exFrancisco J. Lopez-Ruiz, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrank van den Bosch, "Sampling for disease absence—deriving informed monitoring from epidemic traits", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 461, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 8-16