ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย

Publish Year International Journal 6
2021 exLAN-YU LIU, exRoger A. Beaver, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Revision of the genus Xylodrypta Lesne 1901 (Coleoptera: Bostrichidae: Bostrichinae: Xyloperthini) with a new species and a key to species", Zootaxa, ปีที่ 5005, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, หน้า 234-240
2020 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, exTeerapong Saowaphak, exRoger A Beaver, exNaoto Kamata, "List of wood-boring beetles (Coleoptera: Bostrichidae,Curculionidae; Platypodinae, and Scolytinae) captured by ethanol-baited traps in a lowermontane forest in northern Thailand", Miscellaneous Information the Tokyo University Forests, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 15-59
2020 exNaoto Kamata, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger A. Beaver, exToshihiro Saito, exToshihide Hirao, "Investigating the factors influencing trap capture of bark and ambrosia beetles using long-term trapping data in a cool temperate forest in central Japan", Journal of Forest Research , ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 163-173
2020 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, exRoger A Beaver, exTeerapong Saowaphak, exNobuaki Tanaka, exNaoto Kamata, "Influence of seasonality and climate on captures of wood-boring Coleoptera (Bostrichidae and Curculionidae (Scolytinae and Platypodinae)) using ethanol-baited traps in a seasonal tropical forest of northern Thailand", Journal of Forest Research , ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-10
2014 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaoto Kamata, exเทวี มณีรัตน์, ex Kazunobu Iguchi, "Infestation by insect borers on Betula maximowicziana following successive years of severe defoliation by Caligula japonica (Lepidoptera: Saturniidae) with special reference to Xyleborus seriatus Blandford (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) (in Japanese)", Forest Pests (Japan) , ปีที่ 63, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 198-202
2014 exDai Kusumoto, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of sapwood discoloration in the logs of Fagaceae trees after inoculation with various virulent isolates of Raffaelea quercivora, the pathogen causing the mass mortality of Japanese oak trees", Plant Disease, ปีที่ 98, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2014
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, exTeerapong Saowaphak, exืNaoto KAMATA, "Bark and Ambrosia Beetle Assemblage Monitored by Ethanol Baited Traps in a Tropical Seasonal Forest at Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand", International Symposium on Analysis of Long - Term Monitoring Data in Asian Forests: Towards Further Understanding of Environmental Changes and Ecosystem Responses, 27 - 28 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย