ประสิทธิภาพของเถ้าลอยในการกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสียและการปลดปล่อยธาตุอาหารจากเถ้าลอยที่ใช้งานแล้วเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เป็นปุ๋ย