ผลของลักษณะโครงสร้างของโลหะนิกเกิลที่มีต่อการเร่งปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Conference 1
2011 exNopporn Teabpinyok, exSutheerawat Samingprai , inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Nickel metal with various morphologies: synthesis and their performances for catalytic carbon dioxide reforming of methane", The 6th NANOSMAT 2011, Krakow, Poland, October 17-20, 2011. , 17 - 20 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐโปแลนด์