การไพโรไลซิสร่วมชีวมวล และมูลวัวเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ และปุ๋ยคาร์บอน

Publish Year International Conference 1
2012 exนายณัฐ ชื่อลือชา, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Co-pyrolysis of Biomass and Cattle Manure to Produce Upgraded Bio-oil", International Conference on Chemical, Environmental, Science and Engineering (ICEEBS'2012), 28 - 29 กรกฎาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย