การชะลอการเหลืองของใบตองสดเพื่อการส่งออกและการใช้งานในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน