การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางรองถัง